Pokrovitelj Proljetnog sajma
Bjelovarski sajam

Partneri Proljetnog sajma
Bjelovarski sajam

Bjelovarski sajam
Internet medijski pokrovitelj Proljetnog sajma
Bjelovarski sajam


Partneri sajma
Bjelovarski sajam
Bjelovarski sajam › sajmovi › program_19_jesenskog_meunarodnog_bjelovarskog_sajma_9_11_rujna_2011

Program 19. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma 9. – 11. rujna 2011.


SVAKODNEVNA DOGAĐANJA:

- OSPOSOBLJAVANJE ZA KOČIJAŠA – Otvoreni prostor
- VOŽNJA KOČIJAMA – Polazak sa štanda UZGAJIVAČA POSAVACA

SAJAM JE OTVOREN ZA POSJETITELJE SVAKODNEVNO OD 9.00 DO 18.00 SATI

PETAK, 9. rujna 2011. godine

9.00 sati - Otvorenje Sajma za posjetitelje

10.00 sati - Svečano otvorenje Sajma

10.30 sati - SANO d.o.o. – Prezentacija profesionalne njege papaka
– Izložbeni prostor tvrtke SANO d.o.o. (Polje 5a – svakih sat vremena)

10.40 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Revija zaprega – Prostor za predvođenje

10.50 sati - Obilazak Sajma

12.00 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DEĐL, SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA, SREDIŠNJI SAVEZ UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI POSAVAC, UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI TOPLOKRVNJAK - Predvođenje i ocjena konja – Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE - Ocjena svinjogojstvo – Prostor uz boksove u kojima su svinje

13.00 sati - SANO d.o.o. – Demonstracija izrade TMR obroka
– Centralni izložbeni trg Sajma (u blizini izložbenog prostora tvrtke SANO d.o.o. – Polje 5a)

14.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - Ocjena peradarstvo – Prostor uz boksove

14.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA - Predvođenje i ocjena izložbenih grla goveda simentalske pasmine uz komentar sudca - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

18.00 sati - Zatvaranje Sajma za posjetitelje


SUBOTA, 10. rujna 2011. godine – Dan Požeško-slavonske županije

9.00 sati - Otvorenje Sajma za posjetitelje

9.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I HRVATSKI SAVEZ UZGAJIVAČA OVACA I KOZA - Ocjena i predvođenje izložbenih ovaca i koza - Aukcijska dvorana / Prostor uz boksove

10.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI UZGAJIVAČKI SAVEZI
- Okrugli stol: „Budućnost uzgojnih programa u govedarstvu“ i predstavljanje časopisa Uzgoj goveda - Velika sajamska dvorana

10.00 sati - OLT d.d. – Predstavljanje nove linije proizvoda s demonstracijom rada – Mala sajamska dvorana

10.30 sati - SANO d.o.o. – Prezentacija profesionalne njege papaka
– Izložbeni prostor tvrtke SANO d.o.o. (Polje 5a – svakih sat vremena)

10.30 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO-DEĐL I UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI TOPLOKRVNJAK – Utjecaj pastuha na uzgojnu izgradnju hrvatskog toplokrvnjaka – kolekcija Flogiston - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

11.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - Predstavljanje i predvođenje izvornih pasmina goveda - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

11.30 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA, CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU, KRIŽEVCI I CENTAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE, VARAŽDIN – Predstavljanje progenih grupa kćeri od bikova Winnor i Rochus - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

12.00 sati - Predstavljanje Požeško-slavonske županije – Paviljon 8 (štand Požeško-slavonske županije)

12.00 sati - GRAD BJELOVAR - Konferencija za novinare na temu „Potencijali suradnje Grada Bjelovara sa Tomislavgradom i Općinom Bibinje" – štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

12.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA (Dani Hrvatske poljoprivredne komore)
– Okrugli stol: „Dobra poljoprivredna praksa – nitratna direktiva“ - Velika sajamska dvorana

12.00 sati - SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA MESNIH PASMINA GOVEDA - Predavanje: „Aktualnosti u mesnom govedarstvu“ - Mala sajamska dvorana

12.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - Kup mladih uzgajivača - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

13.00 sati - SANO d.o.o. – Demonstracija izrade TMR obroka
– Centralni izložbeni trg Sajma (u blizini izložbenog prostora tvrtke SANO d.o.o.- Polje 5a)

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH UZGAJIVAČA HOLSTEIN GOVEDA - Predvođenje i ocjena izložbenih grla goveda holstein pasmine uz komentar sudca - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE - Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u svinjogojstvu - Aukcijska dvorana

13.00 sati - HRVATSKI SAVEZ UZGAJIVAČA OVACA I KOZA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO, KRISTIAN NAUTIKA d.o.o. – Okrugli stol: „Predstavljanje projekta otkupa i prikupljanja ovčje vune u Republici Hrvatskoj“ - Mala sajamska dvorana

14.00 sati - Natjecanje u vožnji kočijama – Otvoreni prostor

14.00 sati - Nastup gostiju Grada Bjelovara Klape „Bibinje“ iz Bibinja sa prvim tenorom Ivicom Sikiričem i Klape “Bjelovar“ iz Bjelovara - Otvorena pozornica

14.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I HRVATSKI SAVEZ UZGAJIVAČA OVACA I KOZA - Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u ovčarstvu i kozarstvu - Aukcijska dvorana

15.00 sati - Nastup Hrvatske kulturno-umjetničke udruge TRENK, Nova Gradiška – Otvorena pozornica

15.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I BABY BEEF – Okrugli stol: „Predstavljanje sustava Internet ponude teladi za prodaju“ - Velika sajamska dvorana

16.00 sati - Nastup pjevačke kumpanije „TIĆI“ s Otoka Raba - Otvorena pozornica

18.00 sati - Zatvaranje Sajma za posjetitelje


NEDJELJA, 11. rujna 2011. godine

8.00 sati - Ocjena rasplodnih junica za Aukcijsku prodaju - Aukcijska dvorana

9.00 sati - Otvorenje Sajma za posjetitelje

9.00 sati - Natjecanje u gađanju letećih meta disciplina Trap - Trap strelište Rajić

9.30 sati - GRAD BJELOVAR: Informacije o poticajima Grada za održivu gradnju i korištenje alternativnih izvora energije (Ured za gospodarenje energijom Grada Bjelovara - Poslovni Park d.o.o.)
– štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

10.30 sati - SANO d.o.o. – Prezentacija profesionalne njege papaka
– Izložbeni prostor tvrtke SANO d.o.o. (Polje 5a – svakih sat vremena)

11.00 sati - GRAD BJELOVAR: Informacije o bjelovarskim poslovnim zonama (Poslovni Park. d.o.o)
– štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

11.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE - Okrugli stol: „Proizvodnja i priprema hrane za svinje na OPG-u – implementacija EU legislative“ - Velika sajamska dvorana

11.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA – Dodjela priznanja uzgajivačima peradi i pčela
- Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

11.30 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH UZGAJIVAČA HOLSTEIN GOVEDA - Stručni prikaz i proglašenje nagrađenih grla u govedarstvu - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

12.00 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DEĐL, SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA – Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u konjogojstvu – Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

12.30 sati - GRAD BJELOVAR: Uručenje nagrada sudionicima 10. županijskog natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije – Otvorena pozornica / štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

13.00 sati - GRAD BJELOVAR: Informacije o privlačenju sredstava iz pred pristupnih fondova i resornih ministarstava RH (Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o) – štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

13.00 sati - SANO d.o.o. – Demonstracija izrade TMR obroka
– Centralni izložbeni trg Sajma (u blizini izložbenog prostora tvrtke SANO d.o.o. - Polje 5a)

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA: AUKCIJSKA PRODAJA JUNICA
- Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

14.00 sati - PČELARSKI SAVEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE i HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ – Okrugli stol: „Burza meda“ - Velika sajamska dvorana

18.00 sati - Zatvaranje Sajma


« Prethodni članak: Popis izlagača na 19. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: 19. jesenski međunarodni bjelovarski sajam