Zemlja partner Jesenskog sajma - MAĐARSKA
Bjelovarski sajam


Pokrovitelj Stočarske izložbe
Bjelovarski sajam


Sponzor hranidbe stoke Jesenskog sajma
Bjelovarski sajam

Internet medijski pokrovitelj Jesenskog sajma
Bjelovarski sajam


Partneri Jesenskog sajma
Bjelovarski sajam

Bjelovarski sajam
Bjelovarski sajam
Bjelovarski sajam

Članstvo u organizaciji
Bjelovarski sajam

Sajmovi
Iz sadržaja rubrike
NAJAVE

25. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam i 2. Peti element


Bjelovarski sajam

8. - 10.9. 2017.
Sajamski prostor Gudovac

ZANIMLJIVOSTI

Na proljetnom sajmu više od 40.000 ljudi


Bjelovarski sajam18. proljetni sajam koji se održao od 19. do 22. ožujka 2015. bio je glavna manifestacija u Bjelovaru, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i u regiji.
Izbor iz foto galerije
9. pčelarski sajam
18. proljetni sajam
Bjelovarsko-bilogorske vijesti
Bjelovarski sajam › sajmovi › program_19_jesenskog_meunarodnog_bjelovarskog_sajma_9_11_rujna_2011

Program 19. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma 9. – 11. rujna 2011.


SVAKODNEVNA DOGAĐANJA:

- OSPOSOBLJAVANJE ZA KOČIJAŠA – Otvoreni prostor
- VOŽNJA KOČIJAMA – Polazak sa štanda UZGAJIVAČA POSAVACA

SAJAM JE OTVOREN ZA POSJETITELJE SVAKODNEVNO OD 9.00 DO 18.00 SATI

PETAK, 9. rujna 2011. godine

9.00 sati - Otvorenje Sajma za posjetitelje

10.00 sati - Svečano otvorenje Sajma

10.30 sati - SANO d.o.o. – Prezentacija profesionalne njege papaka
– Izložbeni prostor tvrtke SANO d.o.o. (Polje 5a – svakih sat vremena)

10.40 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Revija zaprega – Prostor za predvođenje

10.50 sati - Obilazak Sajma

12.00 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DEĐL, SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA, SREDIŠNJI SAVEZ UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI POSAVAC, UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI TOPLOKRVNJAK - Predvođenje i ocjena konja – Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE - Ocjena svinjogojstvo – Prostor uz boksove u kojima su svinje

13.00 sati - SANO d.o.o. – Demonstracija izrade TMR obroka
– Centralni izložbeni trg Sajma (u blizini izložbenog prostora tvrtke SANO d.o.o. – Polje 5a)

14.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - Ocjena peradarstvo – Prostor uz boksove

14.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA - Predvođenje i ocjena izložbenih grla goveda simentalske pasmine uz komentar sudca - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

18.00 sati - Zatvaranje Sajma za posjetitelje


SUBOTA, 10. rujna 2011. godine – Dan Požeško-slavonske županije

9.00 sati - Otvorenje Sajma za posjetitelje

9.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I HRVATSKI SAVEZ UZGAJIVAČA OVACA I KOZA - Ocjena i predvođenje izložbenih ovaca i koza - Aukcijska dvorana / Prostor uz boksove

10.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI UZGAJIVAČKI SAVEZI
- Okrugli stol: „Budućnost uzgojnih programa u govedarstvu“ i predstavljanje časopisa Uzgoj goveda - Velika sajamska dvorana

10.00 sati - OLT d.d. – Predstavljanje nove linije proizvoda s demonstracijom rada – Mala sajamska dvorana

10.30 sati - SANO d.o.o. – Prezentacija profesionalne njege papaka
– Izložbeni prostor tvrtke SANO d.o.o. (Polje 5a – svakih sat vremena)

10.30 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO-DEĐL I UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI TOPLOKRVNJAK – Utjecaj pastuha na uzgojnu izgradnju hrvatskog toplokrvnjaka – kolekcija Flogiston - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

11.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - Predstavljanje i predvođenje izvornih pasmina goveda - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

11.30 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA, CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU, KRIŽEVCI I CENTAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE, VARAŽDIN – Predstavljanje progenih grupa kćeri od bikova Winnor i Rochus - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

12.00 sati - Predstavljanje Požeško-slavonske županije – Paviljon 8 (štand Požeško-slavonske županije)

12.00 sati - GRAD BJELOVAR - Konferencija za novinare na temu „Potencijali suradnje Grada Bjelovara sa Tomislavgradom i Općinom Bibinje" – štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

12.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA (Dani Hrvatske poljoprivredne komore)
– Okrugli stol: „Dobra poljoprivredna praksa – nitratna direktiva“ - Velika sajamska dvorana

12.00 sati - SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA MESNIH PASMINA GOVEDA - Predavanje: „Aktualnosti u mesnom govedarstvu“ - Mala sajamska dvorana

12.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - Kup mladih uzgajivača - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

13.00 sati - SANO d.o.o. – Demonstracija izrade TMR obroka
– Centralni izložbeni trg Sajma (u blizini izložbenog prostora tvrtke SANO d.o.o.- Polje 5a)

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH UZGAJIVAČA HOLSTEIN GOVEDA - Predvođenje i ocjena izložbenih grla goveda holstein pasmine uz komentar sudca - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE - Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u svinjogojstvu - Aukcijska dvorana

13.00 sati - HRVATSKI SAVEZ UZGAJIVAČA OVACA I KOZA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO, KRISTIAN NAUTIKA d.o.o. – Okrugli stol: „Predstavljanje projekta otkupa i prikupljanja ovčje vune u Republici Hrvatskoj“ - Mala sajamska dvorana

14.00 sati - Natjecanje u vožnji kočijama – Otvoreni prostor

14.00 sati - Nastup gostiju Grada Bjelovara Klape „Bibinje“ iz Bibinja sa prvim tenorom Ivicom Sikiričem i Klape “Bjelovar“ iz Bjelovara - Otvorena pozornica

14.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I HRVATSKI SAVEZ UZGAJIVAČA OVACA I KOZA - Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u ovčarstvu i kozarstvu - Aukcijska dvorana

15.00 sati - Nastup Hrvatske kulturno-umjetničke udruge TRENK, Nova Gradiška – Otvorena pozornica

15.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I BABY BEEF – Okrugli stol: „Predstavljanje sustava Internet ponude teladi za prodaju“ - Velika sajamska dvorana

16.00 sati - Nastup pjevačke kumpanije „TIĆI“ s Otoka Raba - Otvorena pozornica

18.00 sati - Zatvaranje Sajma za posjetitelje


NEDJELJA, 11. rujna 2011. godine

8.00 sati - Ocjena rasplodnih junica za Aukcijsku prodaju - Aukcijska dvorana

9.00 sati - Otvorenje Sajma za posjetitelje

9.00 sati - Natjecanje u gađanju letećih meta disciplina Trap - Trap strelište Rajić

9.30 sati - GRAD BJELOVAR: Informacije o poticajima Grada za održivu gradnju i korištenje alternativnih izvora energije (Ured za gospodarenje energijom Grada Bjelovara - Poslovni Park d.o.o.)
– štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

10.30 sati - SANO d.o.o. – Prezentacija profesionalne njege papaka
– Izložbeni prostor tvrtke SANO d.o.o. (Polje 5a – svakih sat vremena)

11.00 sati - GRAD BJELOVAR: Informacije o bjelovarskim poslovnim zonama (Poslovni Park. d.o.o)
– štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

11.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE - Okrugli stol: „Proizvodnja i priprema hrane za svinje na OPG-u – implementacija EU legislative“ - Velika sajamska dvorana

11.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA – Dodjela priznanja uzgajivačima peradi i pčela
- Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

11.30 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA I SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA I SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH UZGAJIVAČA HOLSTEIN GOVEDA - Stručni prikaz i proglašenje nagrađenih grla u govedarstvu - Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

12.00 sati - HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DEĐL, SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA – Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u konjogojstvu – Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

12.30 sati - GRAD BJELOVAR: Uručenje nagrada sudionicima 10. županijskog natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije – Otvorena pozornica / štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

13.00 sati - GRAD BJELOVAR: Informacije o privlačenju sredstava iz pred pristupnih fondova i resornih ministarstava RH (Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o) – štand Grada Bjelovara (Paviljon 1)

13.00 sati - SANO d.o.o. – Demonstracija izrade TMR obroka
– Centralni izložbeni trg Sajma (u blizini izložbenog prostora tvrtke SANO d.o.o. - Polje 5a)

13.00 sati - HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA: AUKCIJSKA PRODAJA JUNICA
- Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

14.00 sati - PČELARSKI SAVEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE i HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ – Okrugli stol: „Burza meda“ - Velika sajamska dvorana

18.00 sati - Zatvaranje Sajma


« Prethodni članak: Popis izlagača na 19. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: 19. jesenski međunarodni bjelovarski sajam